1. Atiah : ية : yang datang
2. Azifah : فة : yang mendekat ; nama lain dari hari Kiamat
3. Asiah : يةس : nama isteri Fir’aun yang beriman
kepada Allah; ahli dalam pengobatan
4. Aminah : نة آم : Nama ibu Rasulullah; yang aman
5. Abiyyah : يةأ : yang menolak kehinaan; punya
kepribadian yang kokoh
6. Atsilah : لة : yang berakar; mempunyai keturunan
yang baik
7. Ahlam : م : jamak dari hulm ; mimpi
8. Adibah : sastrawati
9. Arja : أ : lebih diharapkan
10. Aribah : ةأ : yang berakal; pandai
11. Aridhah : ضة : yang bersih, terang ; mengesankan
12. Arij : جأ : bau yang sedap
13. Arikah : كةأ : permadani yang dihias
14. Azka : كأ : lebih suci, bersih
15. Azaliyyah : يةأ : yang bersifat azaly, dari sejak dulu
16. Asma’ : اءأ : jamak dari ism ; nama
17. Asma : مىأ : lebih mulia, tinggi
18. Asywaq : واأ : jamak dari syauq ; kerinduan
19. Ashilah : لةأ : yang asli, orisinil
20. Adhwa’ : اء : jamak dari dha-u’ ; cahaya
21. Agharid : يأ : jamak dari ughrudah : kicauan burung
22. Afanin : ينأ : daun yang lembut; jenis perkataan
selengkapnya download (rar)
Disadur dari unik blog

Diposkan oleh Og.Latansa di 18:00
Label:
Advertisements